Harmony XB5R Wireless

 

Категории

Последни новини

ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ

 

 

 

 

 

 

 

Дефектнотоковите защити осигуряват:

 

Управление и разединяване на електрически вериги

Защита на хора от токов удар поради допир до части под напрежение ( < 30 mA )

Защита на хора от токов удар в следствие на индиректен допир ( > 100 mA )

Защита на инсталации срещу риск от пожар ( 300 mA до 500 mA )

 

 

          

Подкатегории

ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ ID DOMAE, КЛАС АС (1)

 

 

Мощностните разединители с дефектнотокова защита ID Domae осигуряват:

 

Управление и разединяване на електрически вериги

Защита на потребителите срещу директен и индиректен допир

Защита на електрическите инсталации срещу пробив в изолацията

 

Клас АС

 

Дефектнотокови защити, за приложение в нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или DC - съставки на прав ток.

 

                                                             Моментални 30mA и 300 mA  

ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ DPN A VIGI И DPN N VIGI (2)

 

 

DPN Vigi са автономни дефектнотокови защити, които осигуряват пълна защита от свръхтокове и токове на утечка.

 

Клас АС

 

Дефектнотокови защити, за приложение в нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или DC - съставки на прав ток.

 

Моментален модул

 

Осигурява моментално изключване на веригата

 

                               

АКСЕСОАРИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА iC60 И iID (3)

 

 

Допълнителните електрически устройства се комбинират с автоматични прекъсвачи iC60, дефектнотокови защити iID, модул RCA за дистанционно управление и автоматизирано устройство ARA за дистанционно управление. Те позволяват изключване или дистанционна индикация на състоянието ( отворено/затворено/сработил ) при повреда.

 

Захващат се чрез защракване ( без инструменти ) от лявата страна на прекъсвача.

 

Допълнителните контакти iOF / SD+OF осигуряват 2 функции в един продукт: OF + SD или OF + OF, като смяната на функцията се извършва посредством превключвател.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличен вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открийте Acti 9

Количка

Количката е празна.

Ключове и контакти SEDNA