Harmony XB5R Wireless

 

Категории

Последни новини

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ COMPACT NSX

 

 

 

 

 

Означенията на предния панел на всеки автоматичен прекъсвач показват изключвателната възможност [ B ( 25 kA 380/415V )  , F ( 36 kA 380/415 V ), N ( 50 kA 380/415 V ), H ( 70 kA 380/415 V ), S ( 100 kA 380/415 V ), L ( 150 kA 380/415V ) ].

 

                                 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

Пълна селективност със стандартните апарати

 

Рото-активна изключваща система, която прекъсва токовата верига на две места и позволява непостигана досега селективност, износоустойчивост и токоограничаване.

 

 

 

 

 

 

 Ротоактивния принцип на изключване ( прекъсване на веригата на две места: рефлексно изключване) представлява своебразна революция, засягаща самата същност на автоматичния прекъсвач. Благодарение на тази система, защитена с множество патенти, автоматичните прекъсвачи Compact NSX предлагат изключително висока изключвателна възможност и токоограничаване на токовете на късо съединение , както и постигането на пълна селективност. Токоограничаването удължава живота на цялата инсталация и подобрява работните характеристики и износоустойчивостта на автоматичните прекъсвачи. Дори при изключване на токове на късо съединение, равни на максималната изключвателна възможност Icu, автоматичния прекъсвач запазва работните си характеристики ( Ics = 100 % Icu ).

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

Принцип на действие на рефлексното изключване за токове на късо съединение > 25 In

- отблъскване на въртящия контакт при 20 In от ел. динамичните сили

- възникване на 2 последователно свързани ел. дъги, силно токоограничаващи тока на късо съединение

- при 25 In налягането на въздуха вътре в камерите въздейства на бутален механизъм, който изключва моментално ( 2 - 10 ms ) автоматичния прекъсвач, независимо от защитния блок - рефлексно изключване

- колкото по-силен е тока на късо съединение, толкова по-бързо изключва буталния механизъм, като по този начин токовете на късо съединение са ограничени до 20-30 % от изчислената им стойност

 

Пълна селективност като стандартна характеристика

 

Compact NSX гарантира пълна селективност в цялата инсталация като стандартна характеристика. При възникване на късо съединение изключва само автоматичния прекъсвач непосредствено над мястото на повредата по посока захранването. Останалите захранващи вериги не са засегнати от късото съединение.

 

 

 

Изключително токоограничаване

 

Чрез рефлексно изключване, енергията пропусната при силно късо съединение е ограничена до много ниски стойности. По този начин силно се ограничават термодинамичните и електромагнитните усилия, на които е подложена инсталацията. 

 

 

 

Каскадиране

 

Изключвателната токоограничаваща възможност на Compact NSX при възникване на късо съединение намалява чувствително необходимостта от висока изключвателна възможност на долустоящите автоматични прекъсвачи. Те реално винаги изключват много по-ниски токове на късо съединение от изчислените.

 

 

 

                                                      

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Каскадиране и разрешена селективност

 

 

Табличен вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открийте Acti 9

Количка

Количката е празна.

Ключове и контакти SEDNA